Hlasujte, jak jste spokojeni se svým šéfem.

Hodnocení ŠÉF ROKU poskytuje jedinečné údaje českému trhu práce a zejména kandidátům, kdo jsou TOP ŠÉFOVÉ podle samotných zaměstnanců, kde by se kandidáti měli ucházet o práci a kterým firmám se naopak nedaří mít dobré šéfy a tím spokojené zaměstnance. Výsledky hodnocení se zveřejňují na www.SKARIERA.cz.

sefroku.cz

O studii

Studie ŠÉF ROKU podle zaměstnanců firem je sesterským projektem studie TOP Zaměstnavatelé podle studentů vysokých škol. Hodnocení probíhá mezi zaměstnanci firem v České republice. Projekt je realizován ve spolupráci se zaměstnavateli tak, že zaměstnavatelé posílají/sdílí odkaz na hodnocení firmy svým zaměstnancům a ti se mohou hodnocení zúčastnit.

Cílem studie je poskytnout jedinečné údaje celému pracovnímu trhu i firmám samotným v podobě benchmarku (srovnání s ostatními firmami na trhu), kdo jsou TOP ŠÉFOVÉ podle zaměstnanců pracujících v jednotlivých firmách a kde by se kandidáti měli ucházet o práci. Případně kterým šéfům (a tím i kterým firmám) se vyhnout. Hodnocení po jednotlivých letech je u každé firmy uvedeno na www.SKARIERA.cz.

Studie zároveň naznačuje zaměstnavatelům, o kolik může firma zvýšit výkonnost firmy zvýšením spokojenosti zaměstnanců a zlepšením pracovní kultury, tedy nakolik by mohla být firma ziskovější, kdyby její zaměstnanci byli více spokojení, motivovaní a angažovaní mimo jiné i díky dobrému šéfovi a dobré pracovní kultuře.

Metodika studie

Zaměstnanci vyplňují odpovědi na otázky studie v online dotazníku.

Dotazník byl připraven organizátory podle celosvětově uznávané metodologie. Při přípravě dotazníku byly využity profesionální zkušenosti organizátorů a know-how z předchozích 12 ročníků studie TOP Zaměstnavatelé.

Žebříček společností v jednotlivých kategoriích je stanoven dle výsledků hodnocení respondentů. Každý rok probíhá revize otázek v průzkumu, která reflektuje trendy na trhu práce v České republice.

Skóre nabývá hodnot mezi -100 a 100 včetně, vyšší hodnota znamená vyšší loajalitu respondentů/ochotu doporučit.

Výpočet skóre se provádí na základě dotazníku, při kterém respondenti dostanou otázku „Do jaké míry je pravděpodobné, že byste doporučili (společnost / produkt / službu...) svým přátelům a známým?“ a odpovídají na škále 0 (zcela nepravděpodobné) až 10 (zcela pravděpodobné). Procento těch, kteří odpověděli 0 až 6 (neloajální/detractors) se odečte od procenta těch, kteří odpověděli 9 nebo 10 (loajální/promoters). Výsledný rozdíl je hodnota skóre.

Například pokud 20 % klientů je neloajálních a 60 % loajálních, je skóre rovno 60 – 20 = +40.

Hodnoty skóre nižší než nula se obvykle vykládají jako příznak potíží s loajalitou, naopak víc než +50 je výborné. Záleží však také na kontextu a porovnání s konkurencí.