Ohodnoť šéfa a vyhraj dovolenou snů v Egyptě

* týdenní letecký zájezd do Egypta pro 2 osoby v 5* hotelu all inclusive přímo u pláže

Hodnocení ŠÉF ROKU poskytuje jedinečné údaje českému trhu práce a zejména kandidátům, kdo jsou TOP ŠÉFOVÉ podle samotných zaměstnanců, kde by se kandidáti měli ucházet o práci a kterým firmám se naopak nedaří mít dobré šéfy a tím spokojené zaměstnance. Výsledky hodnocení se zveřejňují na www.SKARIERA.cz.

Pravidla:

  1. Hodnotíš
  2. Sdílíš odkaz na hlasování na jedné ze svých sociálních sítí
  3. Uděláš si fotku nebo snímek obrazovky (printscreen) tvého sdílení na síti (když vyhraješ, budeme chtít vidět)
  4. Vyhráváš a odlétáš s někým do Egypta
znackaroku.cz

O studii

Studie ŠÉF ROKU podle zaměstnanců firem je sesterským projektem studie TOP Zaměstnavatelé podle studentů vysokých škol. Hodnocení probíhá mezi zaměstnanci firem v České republice. Projekt je realizován ve spolupráci se zaměstnavateli tak, že zaměstnavatelé posílají/sdílí odkaz na hodnocení firmy svým zaměstnancům a ti se mohou hodnocení zúčastnit.

Cílem studie je poskytnout jedinečné údaje celému pracovnímu trhu i firmám samotným v podobě benchmarku (srovnání s ostatními firmami na trhu), kdo jsou TOP ŠÉFOVÉ podle zaměstnanců pracujících v jednotlivých firmách a kde by se kandidáti měli ucházet o práci. Případně kterým šéfům (a tím i kterým firmám) se vyhnout. Hodnocení po jednotlivých letech je u každé firmy uvedeno na www.SKARIERA.cz.

Studie zároveň naznačuje zaměstnavatelům, o kolik může firma zvýšit výkonnost firmy zvýšením spokojenosti zaměstnanců a zlepšením pracovní kultury, tedy nakolik by mohla být firma ziskovější, kdyby její zaměstnanci byli více spokojení, motivovaní a angažovaní mimo jiné i díky dobrému šéfovi a dobré pracovní kultuře.

Metodika studie

Zaměstnanci vyplňují odpovědi na otázky studie v online dotazníku.

Dotazník byl připraven organizátory podle celosvětově uznávané metodologie. Při přípravě dotazníku byly využity profesionální zkušenosti organizátorů a know-how z předchozích 12 ročníků studie TOP Zaměstnavatelé.

Žebříček společností v jednotlivých kategoriích je stanoven dle výsledků hodnocení respondentů. Každý rok probíhá revize otázek v průzkumu, která reflektuje trendy na trhu práce v České republice.

Skóre nabývá hodnot mezi -100 a 100 včetně, vyšší hodnota znamená vyšší loajalitu respondentů/ochotu doporučit.

Výpočet skóre se provádí na základě dotazníku, při kterém respondenti dostanou otázku „Do jaké míry je pravděpodobné, že byste doporučili (společnost / produkt / službu...) svým přátelům a známým?“ a odpovídají na škále 0 (zcela nepravděpodobné) až 10 (zcela pravděpodobné). Procento těch, kteří odpověděli 0 až 6 (neloajální/detractors) se odečte od procenta těch, kteří odpověděli 9 nebo 10 (loajální/promoters). Výsledný rozdíl je hodnota skóre.

Například pokud 20 % klientů je neloajálních a 60 % loajálních, je skóre rovno 60 – 20 = +40.

Hodnoty skóre nižší než nula se obvykle vykládají jako příznak potíží s loajalitou, naopak víc než +50 je výborné. Záleží však také na kontextu a porovnání s konkurencí.